20 februari 2012

TÄVLINGSMOMENTEN

Väggsågning 
Koncentrerad italiensk deltagare.
Målet med detta moment är att såga av en skiva från ett armerat betongblock så snabbt som möjligt. Arbetet måste delas på minst två snitt. Ett optimalt utförande kommer blir dels beroende av hur djup den tävlande skär det första och andra snittet , men även känslan för maskinen, verktyget och betongen är avgörande. 


 
Kärnborrning
Schweiz kärnborrar intensivt.
I den här övningen skall de tävlande borra ett hål i ett armerat betongblock, även denna gång är det snabbheten som räknas. När startsignalen går måste borriggen inkl. motorn och kärnborr monteras innan borrningen påbörjas. Installationen av borrsystem kräver skicklighet och erfarenhet. En snabb borrning tid fås genom att tillämpa exakt rätt tryck på kärnborren.


Handsågning  

2009 års segrare från Danmark.
De tävlande skall i den sista deltävlingen skära av en skiva från en betongrör på kortast möjliga tid. Kraft kombinerat med erfarenhet och kunnande att hantera en handkapmaskin är väsentligt för att klara denna uppgift så bra som möjligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar